Beranění na vodě - Larsen

Beranění je stavebně technologický postup - bezvýkopová technologie, při kterém se piloty, štětovnice (Larseny) nebo ocelové roury zarážejí do podloží. Dochází ke zpevnění stavební plochy, což zvyšuje její stabilitu. Hlavním úkolem beranění je zabránění sesuvu půdy, zabránění jejímu pohybu nebo aby se zvýšila její únosnost pod stavbou.

Specializujeme se na beranění na vodě

  • Vibrační beranění pilotů do na vodní hladině
  • Dřevěné kůly o průměru 210 – 325 mm
  • Larseny/štětovnice - šířka profilu 400 – 1 200 mm, hloubka profilu 210 mm 
  • Ocelové roury, tyče o průměru 90 – 457 mm
  • H profily min. H180

 

Výhody beranění

  • nízké nároky na stavební připravenost
  • malé zatížení okolního prostředí
  • jednoduché odstranění konstrukcí