Mobilní pásolis CENED - zpracování zvodněných kalů

Nabízíme zpracování zvodněných kalů pomocí mobilního sítopásového lisu CENED 2000.

Jsme schopni materiál určený k odvodnění čerpat ze vzdálenosti několika desítek metrů.

Mobilní pásový lis je určen pro odvodnění průmyslových, zemědělských, rybničních kalů

Kalolis v průměru zpracuje 20 m³ zvodnělého materiálu za hodinu.

Provozní výkony jsou odvislé od druhu kalu, typu a dávce flokulantu.

 Pro převoz kalolisu je nutné použít tahač s krátkou osovou vzdáleností čepu od kabiny (např.ADR tahač cisteren).