Akreditovaný odběr vzorku sedimentu, laboratorní analýzy

Odběr vzorků sedimentu  a jejich zpracování v akreditované laboratoři

Laboratoř nabízí akreditovaný odběr vzorku sedimentu a jeho následné zpracování v ENKI, o.p.s. - zkušební laboratoři.

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1612.

V naší laboratoři pro Vás zajistíme:

  • Akreditovaný odběr vzorku sedimentu, analýzy sedimentu, laboratorní analýzy a zpracování
  • Průzkum vodních nádrží a poradenství
  • Zpracování a analýzy vzorku sedimentu v akreditované laboratoři
  • Vyhodnocení výsledků analýz dle požadavků Vyhlášky č. 257/2009 Sb.
  • Odběr vzorku a zjišťování agrochemických vlastností půdy, na kterou má být sediment použit
  • Zpracování studie o možnostech využití sedimentů z vodních nádrží 
  • Monitoring parametrů životního prostředí
  • Používání sedimentů na zemědělské půdě