Plovoucí sací bagr MudCut (Mates) - odbahňování rybníků a řek

Odbahnění rybníků a řek

Plovoucí sací bagr MudCut ("Mates") doplnil náš strojový park o stroj, který je vhodný pro těžbu bahna z přírodních vodních ploch a toků.

Sací bagr je velmi vhodný k těžbě na menších a středně velkých vodních plochách, kde je požadavkem těžbou modelovat rovné dno i s požadovaným spádem. Manipulace se sacím bagrem je velmi snadná (autojeřáb 28 t), pohyb sacího bagru po vodní hladině je zajištěn pomocí ocelových lan kotvených do břehů.

Plovoucí sací bagr MudCut (Mates)Plovoucí sací bagr MudCut (Mates)Plovoucí sací bagr MudCut (Mates)Plovoucí sací bagr MudCut (Mates)

 

Maximální přepravní parametry sacího bagru – SB Mates (výrobní název MudCat):

celková délka SB...................... 11,2m
délka pontonu SB..................... 9,8m
šířka SB...................................... 2,45m
výška........................................... 2,4m

bagr se přepravuje na běžném návěsu a pro manipulaci stačí jeřáb 28 t