Reference - odbahnění rybníků, těžba sedimentu, odvodnění kalů

2008

 • Těžba sedimentu z nádrže Velké Kozmálovce
 • Těžba a odvodnění sedimentu z kalového rybníka ve Vimperku

2009

 • Čerpání a odvodnění vodárenských kalů v Žirovnici pomocí sacího bagru
 • Čerpání a odvodnění vodárenských kalů v Počátkách pomocí sacího bagru
 • Těžba sedimentu z lovišť rybníků Vlkovického a Spolského
 • Těžba sedimentu z nádrže Velké Kozmálovce
 • Těžba sedimentu z Hamerského rybníka

2010

 • Těžba sedimentu z nádrže Velké Kozmálovce
 • Těžba sedimentu z loviště rybníka Rožmberk
 • Těžba uhelného sedimentu z nádrže Pilňok
 • Těžba sedimentu z lovišť rybníků Lickov a Záhořský
 • Čerpání a odvodnění vodárenských kalů v Počátkách pomocí sacího bagru
 • Čerpání a odvodnění vodárenských kalů v Žirovnici pomocí sacího bagru
 • Těžba sedimentu z Hamerského rybníka
 • Těžba uhelného sedimentu z nádrže Doubrava

2011

 • Těžba sedimentu z nádrže Velké Kozmálovce
 • Těžba sedimentu z nádrže Nové Mlýny
 • Těžba sedimentu z loviště Horusického rybníka
 • Těžba a odvodnění sedimentu z říčky Klenice
 • Těžba uhelného sedimentu z odkaliště Doubrava
 • Těžba sedimentu z vodního díla Hrušov
 • Obnova a vyčištění koryta Robečského potoka.
 • Čerpání a odvodnění vodárenských kalů v Počátkách
 • Odbahnění loviště rybníků Mutina, Velká Ohrazenice, Kardaš, Stav
 • Výroba lodního tělesa sacího bagru určeného k čištění ropných lagun v Litvě
 • Generální oprava plovoucího sacího bagru MudCut

2012

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava
 •  Odbahnění koridoru v rybníce Legowskim u obce Wagrowiec
 • Těžba sedimentu z Dvorského rybníka v Kamenici
 • Sanace a rekultivace odkaliště IDA
 • Práce sacího bagru na akci "Odstraňování sedimentů - Hrušov" 

2013

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava
 • Těžba lagun v areálu UNIPETROL
 • Těžba sedimentu z loviště rybníka Horusický
 • Sanace a rekultivace odkaliště IDA
 • Práce sacího bagru na akci "Odstraňování sedimentů - Hrušov"
 • Čištění rejd na Baťovo kanálu
 • Sečení, sběr a transport rostlin na nádrži Plumlov
 • Provozování harvestoru na Boleveckém rybníku
 • Těžba sedimentu v bývalém přístavu v Libni
 • Odběry a analýzy rybničního bahna

2014

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava
 • Těžba a odvodnění kalů na přehradní nádrži Rýzmburk
 • Práce obojživelným srojem na rybníce Jordán
 • Provozování harvestoru na Boleveckém rybníku
 • Těžba sedimentu v bývalém přístavu v Libni
 • Odkalení biologické nádrže Zvonková
 • Čištění Jezera I UNIPETROL
 • Revitalizace mrtvého ramene Labe v Brozanech
 • Odbahnění slepého ramene Moravy v Charvátech
 • Odběry a analýzy rybničního bahna

2015

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava
 • Těžba sedimentu z loviště rybníka Horusický (geotextilní vaky)
 • Těžba a odvodnění (odstředivka) sedimentu na přehradní nádrži Rýzmburk
 • Odbahnění slepého ramene řeky - Charváty
 • Sekání a transport rákosu - rybník Oplatil u obce Nové Ždánice
 • Čištění dešťových nádrží ŘSD ČR
 • Provozování harvestoru na Boleveckém rybníku
 • Odbahnění rejdy PK Veselí nad Moranou Povodí Moravy - Baťův kanál
 • Odbahnění mrtvého ramene Labe v k. ú. Brozany

2016

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava
 • Čištění dna - odtěžení sedimentu nádrže H2 lokalita ČSM
 • Těžba a odvodnění (odstředivka) sedimentu na přehradní nádrži Rýzmburk
 • Sekání a úklid vegetace z vodní plochy jezera Most
 • Vytěžení a odvodnění  sedimentu (geotextilními vaky) z obecní požární nádrže Obec Slatina
 • Sekání a transport vodních rostlin na koupališti Motol
 • Provozování harvestoru na Boleveckém rybníku

2017

 •  Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava
 • Čištění dna - odtěžení sedimentu nádrže H2 lokalita ČSM
 • Těžba a odvodnění (odstředivka) sedimentu na přehradní nádrži Rýzmburk
 • Těžba sedimentu z loviště rybníka Horusický
 • Vytěžení sedimentu s využitím odvodňovacích vaků v Ústí nad Labem – Západní přístav
 • Sekání a sběr rákosu na dvou rybnících u obce Neznašov
 • Sekání a transport vodních rostlin na Boleveckém rybníku v Plzni

2018

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava.
 • Těžba a odvodnění (odstředivka) sedimentu na přehradní nádrži Rýzmburk.
 • Sekání a transport rákosu na Boleveckém rybníku v Plzni.
 • Sekání a transport rákosu na Klenovickém rybníku.
 • Sekání a transport rákosu v Motele.
 • Sekání a transport rákosu na Třemošenském rybníku v Plzni.
 • Těžba bahna z bývalé pískovny v kempu v Týništi nad Orlicí.
 • Těžba sedimentu obojživelným strojem ze slepého ramene Dyje.
 • Odtěžení bahna z loviště rybníku Mrhal při rekonstrukci hráze.
 • Odbahnění rybníku v obci Býkev

2019

 • Těžba uhelného kalu z odkaliště Doubrava.
 • Těžba a odvodnění (odstředivka) sedimentu na přehradní nádrži Rýzmburk.
 • Vyčištění loviště Horusického rybníku
 • Těžba sedimentu ve Smíchovském přístavu a jeho uložení do odvodňovacích vaků
 • Zatloukání dřevěných pilot a plnění odvodňovacích vaků ve vodě – I. etapa realizace na Matičním jezeře v Pardubicích
 • Odtěžení bahna z pláže na Neusidlersee
 • Těžba bahna kopáním z vodního kanálu ve Vídni
 • Vytěžení sedimentu z loviště rybníku Stolařka