Plovoucí sací bagry - ekologické odbahňování rybníků

Plovoucí sací bagry (odbahnění rybníků tzv. mokrou cestou)

Plovoucí sací bagr naruší a "vysaje" těžený materiál ze dna vodní plochy, bez nutnosti přerušení používání vodního díla. Bagrovací čerpadlo zároveň těžený materiál dopravuje do místa uložení nebo dalšího zpracování.
Těžbu lze provádět z jakékoliv hloubky, vytěžený materiál jsme schopni čerpat do vzdálenosti několika kilometrů.

Technologie odstranění sedimentu plovoucími sacími bagry je ekologickou alternativou k těžbě pomocí klasických zemních strojů (tzv. suchá cesta). Použití plovoucích sacích bagrů přináší mnoho výhod. Tato technologie je téměř nenahraditelná v případech, kdy nelze vodní plochu vypustit nebo není z provozních důvodů její delší vypuštění možné.

 

Výhody plovoucích sacích bagrů:

  • práce probíhají bez nutnosti přerušit využití vodní plochy (rekreační, dopravní, průmyslové nebo chovné využití)
  • v průběhu prací není zhoršena kvalita vody odbahňovaného rybníka
  • doprava těženého materiálu ve zvodnělém stavu pomocí potrubí do vzdálenosti několika kilometrů
  • okolí není zatěžováno nadměrným hlukem, pohybem strojů a prašností
  • těžba může probíhat v určené vrstvě bez nutnosti těžit na úroveň únosného dna

 

Nevýhody plovoucích sacích bagrů

  • těžený materiál je z důvodů přepravy několikanásobně naředěn
  • při konečném uložení je nutno počítat s vyšší kapacitou úložiště nebo se strojním odvodněním
     

Popis technologie při odbahnění rybníka a dalších vodních toků

Plovoucí sací bagr naruší a "vysaje" těžený materiál ze dna vodní plochy. Bagrovací čerpadlo zároveň těžený materiál dopravuje do místa uložení nebo dalšího zpracování.

V případě delší dopravní trasy nebo většího převýšení  je výkon čerpadla podpořen přečerpávacími stanicemi. Bagr se dle své konstrukce  pohybuje po vodní hladině buď pomocí kotevních lan, nebo vlastního pohonu. Bagr je poháněn dieselovým motorem s hydraulickým rozvodem k jednotlivým agregátům.

 

KONTAKTY

+420 384 706 126


plosab@plosab.cz

 

PLOSAB s.r.o.
IČ : 27800393
DIČ : CZ27800393

 

další kontakty

KDE NÁS NAJDETE

Kancelář a korespondenční adresa:

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

Dílna, sklad a sídlo společnosti:

Velký Ratmírov 42, 377 01

 

Zavřít

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout