Plovoucí sací bagr Vašek - odbahnění rybníka

Plovoucí sací bagr pro těžbu běžně hlubokých rybníků, nádrží, kališť a řek, který se umí bez pomoci jeřábové techniky přesunout z přepravního prostředku na vodní hladinu.Plovoucí sací bagr Vašek

Odbahnění rybníků a nádrží

je určen pro selektivní odstraňování sedimentů a kalů ze dna vodních toků a nádrží s využitím sacích i náběrových pracovních nástavců. Dále je sací bagr schopen používat další pracovní nástavce běžné pro rypadla k provádění zemních prací na vodních plochách a v jejich blízkosti.

Sací bagr se může pohypovat ve vodě i na souši

Plovoucí sací barg je konstruován jako plovoucí s možností fixace při práci buď čtyřmi hydraulicky ovládanými opěrami, nebo lany. Vzhledem k robustní konstrukci dna může stroj pracovat i na mělčinách, kde už nemůže plavat, případně na souši.

Plovoucí sací bagr má vlastní pohon. Po hladině se pohybuje pomocí lodního šroubu. Za kabinou jsou umístěny tři hydraulicky poháněné lanové vrátky s brzdou, které lze využít k pohybu plavidla po hladině nebo k fixaci na větších hloubkách.

Popis sacího bargu

Základ sacího bagru tvoří ocelový plovák. V přední části plováku je umístěno otočně kolem svislé osy bagrovací rameno, které se skládá z výložníku, násady a příslušného pracovního nástroje.
V přední části plováku jsou na bocích sklopné opěry s hydraulickým ovládáním, které slouží k fixaci stroje při práci a ke zdvihání stroje pro jeho naložení na podvalník při přepravě.
Na zádi stroje jsou dvě hydraulicky ovládané piloty, které lze kromě svislého pohybu i hydraulicky naklápět v podélné rovině. Piloty slouží k fixaci stroje při práci i při přemisťování na souši. Pomocí pilot lze stroj zvednout pro jeho naložení na podvalník.

přeprava sacího bagrupřeprava sacího bagrupřeprava sacího bagrupřeprava sacího bagrupřeprava sacího bagruspuštění sacího bargu na hladinu rybníkaspuštění sacího bargu na hladinu rybníkaspuštění sacího bargu na hladinu rybníkaplosoucí sací bagr v akciplosoucí sací bagr v akci

Přepravní parametry sacího bagru

Výška ramene na podvalníku...................... 5 m (1,4 m podvalník)
Výška kabiny na podvalníku........................ 4,8 m (1m podvalník)
Šířka SB.......................................................... 3,2 m
Délka pontonu SB........................................ 10 m
Délka včetně složeného ramene.............. 12,5 m
Váha SB s podvalníkem.............................. 33,70 t (bez nástrojů a paliva)
Váha podvalníku........................................... 15,20 t
Váha SB.......................................................... 18,50 t (bez nástrojů a paliva)

Plavební rozměry sacího bagru

Délka včetně složeného ramene............... 12,5 m
Maximální šířka............................................. 10,6 m
Minimální šířka při plavbě........................... 5,20 m (zvednuté boční opěry)
Výška............................................................... 3,2 m (ponor 0,63 m,složené rameno)

Těžební parametry sacího bagru

Hloubka těžby – podkopová lopata........... 4,30 m
Hloubka těžby – frézovací čerpadlo........... 5,30 m
Max.hloubka těžby – podkopová lopata.... 6,50 m (prodloužené rameno, pohyb pomocí lan)
Max.hloubka těžby – frézovací čerpadlo.... 7,50 m (prodloužené rameno, pohyb pomocí lan)
Výkon těžby (čerpání)................................... 3 m3/min
Dopravní vzdálenost..................................... 1,7 km (větší vzdálenost je řešena přečerpávací stanicí)
Dopravní výška............................................... 12 m i více

 Přeprava sacího bargu