Plovoucí sací bagr Watermaster - odbahňování rybníků a řek

Plovoucí sací bagr Watermaster je schopen těžit i hutně uložený materiál do hloubek 5,4 m

Plovoucí sací bagr se pohybuje po hladině pomocí lodního šroubu. V pracovní poloze je stabilizován pomocí hydraulicky ovládaných pilotů. Bagr je schopen sám vlézt či vylézt z vodní plochy a postavit se tak, aby pod něj zajel podvalník určený k přepravě mezi pracovišti.

 

Přepravní rozměry sacího bargu Watermaster

Délka............................................................ 12,60 m
Šířka............................................................. 3,25 m
Výška............................................................ 3,05 m
Hmotnost.................................................... cca 17 t

Specifikace sacího bargu Watermaster

Úhel otočení............................................... 180°
Maximální dosah....................................... 7,45 m
Hloubení rypadlem.................................... 4,3 m
Odsávání kalů............................................ 5,4 m
Přečerpání do výšky................................... 30 m
s použitím podávacích čerpadel............. 100 m
Dopravní vzdálenost kalů......................... 2000 m
Výkon............................................................ 180 – 240 m3 / hod
Výkon pohonné jednotky........................... 129 W

Plavební rozměry sacího bagru Watermaster

Maximální hloubka stabilizátoru vpředu 3,7 m
Maximální hloubka stabilizátoru vzadu.. 4,9 m
Největší ponor............................................ 0,86 m