Elektrický plovoucí sací bagr Honza

Plovoucí sací bagr HONZA je určen pro těžbu-sání sedimentu z vodních nádrží. Bagr byl zkonstruován a postaven v dílnách PLOSAB s.r.o.. Při jeho konstrukci jsme vycházeli z mnohaletých zkušeností s těžbou pevně sedlých uhelných kalů. Sací bagr HONZA je určen pro výkonnou těžbu sedimentu z velkých vodních ploch s hloubkou do 12 m.

Pohony sacího bagru jsou elektrické, elektrická energie je na bagr přivedena z pobřežního rozvaděče plovoucím kabelem (6kV). Hlavní pohony a zařízení (bagrovací čerpadlo s pohonem, hydraulický agregát s pohonem a příslušenstvím, proplachovací čerpadlo) jsou umístěny na středním plováku sacího bagru.

Sediment je těžen sacím ústím na sklopném výložníku. Pro dostatečné narušení pevně sedlého materiálu je před sacím ústím umístěno masivní korečkové kolo. Těžbu a transport sedimentu zajišťuje čerpadlo WARMAN poháněné napřímo elektomotorem, toto soustrojí je v palubě bagru.

Plovoucí sací bagr je kotven pomocí dvou pohyblivých pilot na zádi a několika kotvících lan. Pohyb bagru je vějířovitý. Tzn., že jedna pilota je zapíchnuta (nebo zadní lano ukotveno) a bagr je přitahován jedním z bočních navijáků. Po dosažení krajní polohy se pilota uvolní, zapíchne se druhá pilota a druhý boční naviják pohybuje bagrem zpět. Průvlačnice lana bočního navijáku jsou umístěny na bagrovacím výložníku, takže bagrovací síly se do tělesa bagru přenášejí pouze omezeně. Alternativě lze sací bagr kotvit a pohybovat pouze pomocí kotevních lan bez využití pilot.

Klimatizovaná kabina obsluhy je umístěna nad střední částí pontonu. V kabině je ovládací pult s průmyslovým automatem. Posádku tvoří strojmistr, který má díky dokonalému rozhledu, vizualizaci na monitoru a výstupu z kamerového systému dokonalý přehled o činnosti stroje.

Technické parametry:

Šířka 5,7 m
Délka 22,05
Délka s lafetou 27,55
Výtlak 50 t
Ponor 1 m
   
Maximální hloubka těžby 12 m
Výkon motoru čerpadla 200 kW (990 ot/min)
Maximální průtok bagrovacího čerpadla
(dle zahuštění a délky dopravní trasy)
540 m³/hod