Expertní služby

Expertní služby - analýzy sedimentu v akreditované laboratoři

V souvislosti s odbaňováním rybníků nabízíme další expertní služby.

Zaměření sedimentu měřícím člunem

Měření provádíme naším člunem, který jsme pojmenovali VODOMĚRKA. Jedná se o převozitelný nafukovací člun osazený měřícími přístroji TRIMBLE.

 • Zaměření dna vodní ploch
 • Zpracování dat a tisk mapových podkladů
 • Výpočty kubatur

Analýzy sedimentu, laboratorní analýzy a zpracování sedimentu

Laboratoř nabízí akreditovaný odběr vzorku sedimentu a jeho následné zpracování v ENKI, o.p.s. - zkušební laboratoři, dle vyhlášky 257/2009Sb.

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1612.

V naší laboratoři pro Vás zajistíme:

 • Akreditovaný odběr vzorku sedimentu, analýzy sedimentu, laboratorní analýzy a zpracování
 • Průzkum vodních nádrží a poradenství
 • Zpracování a analýzy vzorku sedimentu v akreditované laboratoři
 • Vyhodnocení výsledků analýz dle požadavků Vyhlášky č. 257/2009 Sb.
 • Odběr vzorku a zjišťování agrochemických vlastností půdy, na kterou má být sediment použit
 • Zpracování studie o možnostech využití sedimentů z vodních nádrží 
 • Monitoring parametrů životního prostředí
 • Používání sedimentů na zemědělské půdě

Odběry vzorků a práce pod vodou

Ve spolupráci se zkušenými a kvalifikovanými potapěči nabízíme:

 • odběry vzorků sedimentu z větších hloubek
 • průzkumy a revize pod vodou
 • fotografování a natáčení filmů pod vodou
 • asistence při vyproštění potopených zařízení
 • montážní práce pod vodou