Zpracování těženého sedimentu z rybníků, vodních ploch a toků

Sediment těžený plovoucím sacím bagrem je v závislosti na jeho charakteru až několikanásobně zředěn. Kromě klasického uložení sedimentu do připravených lagun provádíme jeho odvodnění.

PLOSAB s.r.o. nabízí odvodnění sedimentu pomocí strojní odvodňovací technologie nebo odvodňovacích vaků TenCate Geotube.

Odvodnění pomocí strojní technologie

Vytěžený zvodněný sediment je zbaven hrubých nečistot na vibračním zařízení, dále se akumuluje v homogenizačních nádržích. Z nádrží se dávkuje do vysokorychlostních odstředivek, kde dojde k oddělení pevné a kapalné složky sedimentu. Vytěžený sediment je dále nakládán a odvážen nákladními auty do místa konečného uložení.

Tato technologie má nejmenší plošné nároky a je vhodná všude tam, kde je nedostatek místa pro zbudování lagun či umístění odvodňovacích vaků. Technologie je velmi vhodná pro zpracování kontaminovaného sedimentu.