Více než 15 let poskytujeme služby v oblasti
odbahnění rybníků a údržby vodních ploch

Naší specializací je tzv. mokrá cesta odbahňování pomocí
plovoucích strojů a plovoucích sacích bagrů.

 

Nabízíme úplnou škálu služeb od prvotních odběrů vzorků, geodetického zaměření lokality, laboratorních analýz,
přes těžbu sedimentu až po konečné zpracování či uložení vytěženého materiálu.

Kromě odbahnění - těžby sedimentu z rybníků, jezer, kališť, řek, potoků dále provádíme sekání a úklid vegetace z vodních ploch pomocí sekacích lodí.

Naše obojživelné stroje jsou schopny pracovat (sekat, odklízet, bagrovat, sát...) na vodě i v neúnosném terénu s vodou.

 

PŮSOBÍME NA ÚZEMÍ ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 

 

PLOVOUCÍ SACÍ BAGRY

Těžba sedimentu - odbahnění pomocí plovoucích sacích bagrů

 

Naše nabídka zahrnuje veškeré potřebné činnosti od investičního záměru, přes těžbu a dopravu materiálu, po zpracování a uložení vytěženého sedimentu.

Při realizacích odbahnění rybníků a řek vycházíme z mnoholetých zkušeností s těžbou plovoucími sacími bagry a se zpracováním vytěženého sedimentu.

Těžíme z jakékoliv hloubky a materiál jsme schopni čerpat do vzdálenosti několika kilometrů. Vytěžený zvodnělý materiál můžeme dále zpracovat - odvodnit.

 

více informací

 

PLOVOUCÍ STROJE

Beranění na vodě, bagrování a kamenné záhozy

 

Provádíme výkopy pod vodou, budování kamenných záhozů a další potřebné práce z vodní hladiny za pomoci plovoucích strojů s hydraulickým ramenem.

Opevňujeme břehy kamenným záhozem, zatloukáme dřevěné kůly nebo larseny (štětovnice).

 

více informací

 

ODVODŇOVACÍ TECHNOLOGIE

Těžba a zpracování sedimentu v odvodňovacích vacích

Společnost PLOSAB s.r.o. je výhradním zástupcem pro technologii odvodněn SOLMAX Geotube® na území České a Slovenské republiky.

Vaky Geotube® nacházejí uplatnění v mnoha oborech a to i tam, kde byly až doposud využívány jiné technologie.

Tato technologie umožňuje

  • čištění a dekontaminaci vodních ploch,
  • zpracování průmyslových a odpadních sedimentů,
  • snižování nákladů na převoz a uložení kontaminovaných kalů a další výhody.

 

více informací

Těžba a zpracování sedimentu v odvodňovacích vacích GEOTUBE

 

EXPERTNÍ SLUŽBY

Odběry a analýzy sedimentů a mapování dna

 

Nabízíme akreditovaný odběr vzorku sedimentu, zpracování a analýzy vzorku sedimentu v akreditované laboratoři, vyhodnocení výsledků analýz, odběr vzorku a zjišťování agrochemických vlastností půdy, na kterou má být sediment použit a zpracování studie o možnostech využití sedimentů z vodních nádrží.

Zaměřujeme uložený sediment a mapujeme dno měřícím člunem.

 

více informací

 

KONTAKTY

+420 384 706 126


plosab@plosab.cz

 

PLOSAB s.r.o.
IČ : 27800393
DIČ : CZ27800393

 

další kontakty

KDE NÁS NAJDETE

Kancelář a korespondenční adresa:

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

Dílna, sklad a sídlo společnosti:

Velký Ratmírov 42, 377 01

 

Zavřít

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout